Arsip | 1:57 pm

Makna Al-Quran

10 Mei

Makna Al-Quran

A. Makna Al-Quran

1. Secara bahasa: Membaca atau mengumpulkan

2. Secara istilah: Kalam [perkataan] Allah yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas.

B. Pemaparan Dalil

Ada dua dalil dalam hal ini. Dalil pertama adalah firman Allah:

Al Insaan :23

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
Dalil yang kedua adalah firman Allah:

Yusuf :2

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
Lihat: Ushul Fit Tafsir karya Syaikh Al-‘Utsaimin.